På Metoda är vi särskilt vassa på utveckling och kreativitet. Vi hjälper er med era dilemman, eller när ni kört fast och vi hjälper er när ni vill nå nästa nivå. Upptäck också Metodas egen skatt av verktyg, arbetsmaterial och litteratur för utveckling.

”Bottnarna i Metodas verktyg är fler än man luras att tro. Tack vare enkelheten är de inte förbehållna några få, utan alla har möjlighet att utvecklas med hjälp av de olika verktygslådorna. Tack för alla ”Heureka”- ögonblick!”

Goda resultat med coaching

– sju gånger pengarna, enligt Forbes.

Metoda coachar ledare, chefer och medarbetare både via företagscoching och privat coaching. Vi erbjuder skräddarsydd ledarskapsutveckling med hjälp av coaching och våra egna verktyg. Vill du jobba på egen hand – upptäck våra böcker och verktyg inom ledarskapsträning, personlig utveckling och verksamhetsutveckling. Ring för att boka coaching.

Vi hjälper verksamheter, ledare och medarbetare att snabbare och enklare nå sina mål genom att kombinera verksamhetsutveckling och personlig utveckling. Det får ofta till följd en trevligare arbetsplats, gladare personal, effektivare team, svarta siffor och nöjda kunder. Just nu tar vi oss bara an uppdrag inom coaching. Är det dags för nästa steg i din utveckling? Kontakta oss.

 
Nu är det sannerligen vår - vad vill du ska få Nu är det sannerligen vår - vad vill du ska få spira? Så ett mentalt frö. Det är alltid en bra tid att börja göra de där små förändringarna för att bli mer som den du vill vara. Varför inte börja redan idag? #metoda #attmetoda #såettfrö #personligutveckling
Acceptans är svårt. Nu i coronatider är vi mån Acceptans är svårt. Nu i coronatider är vi många som ställs inför nya utmaningar. Vi kanske saknar saker, är tvingade till vissa andra, är oroliga, rädda eller bara känner en stor allmän osäkerhet inför framtiden. Acceptans är en utav de svåraste sakerna med att vara människa. Men det går att träna på acceptans - genom coaching, mindfulness och mindfulnessbaserade terapier. Dessa är metakognitiva på det sättet att det hjälper människor att ställning till egna tankar, känslor och motiv och på det sättet få distans till sina problem. Metakognition är att tänka kring sitt eget tänkande, kännande och upplevande. Vad kan du behöva hjälp med att acceptera? Boka din egen coach - rabatt för dig på Essingen.  #acceptans #coaching #attmetoda #metoda #mindfulness #metakognition #essingeöarna #dagensskörd
Mitt i allt som händer kan vi finna styrka att hi Mitt i allt som händer kan vi finna styrka att hitta nya goda vanor. Exempel från Italien pic.twitter.com/YzRQxvGtsw #metoda #attmetoda
PÅFYLLNAD Hur fyller du på din energi? Gör du d PÅFYLLNAD Hur fyller du på din energi? Gör du det i tid eller väntar du ibland för länge? Av vad blir du glad? När märker du ett lyckorus? Hur kan du få mer glimtar av det?
2020 Nytt år igen. Denna gång med 366 blanka sid 2020 Nytt år igen. Denna gång med 366 blanka sidor att fylla. Det är din egen bok. Vad vill du fylla dina sidor med? Vilka kapitel bör finnas med? Vad vill du ska stå i sammanfattningen?
Gott nytt år - ditt år att fylla.
Din bok om 2019 är till ända. Vad gjorde du rikt Din bok om 2019 är till ända. Vad gjorde du riktigt bra under året som gått? Vad ska du fortsätta med? Är det något du mår bättre av om du slutar upp med? Om du skulle göra en liten, liten förändring redan nu - vad skulle det kunna vara? Hur kommer  den förändringen att märkas på dig?
POSSIBILIST Jag vill introducera begreppet att var POSSIBILIST Jag vill introducera begreppet att vara en possibilist (eng. possibility). Många talar om att tänka positivt, det är inte alltid så enkelt och en gör så gott en kan. Men vi kan alla sträva efter att vara possibilister. Utifrån hur det ser ut, vad jag har osv. Vilka möjliga positiva scenarion har jag framför mig. Att välja det halvfulla glaset och vända det halvtomma ryggen.
EN BRA START PÅ DAGEN – KÄNN DINA HYGIENFAKTOR EN BRA START PÅ DAGEN – KÄNN DINA HYGIENFAKTORER Ju fler av dina hygienfaktorer du känner till ju lättare är det att skapa sig själv en bra dag. Med hygienfaktorer menar jag inte bara att duscha och att hålla sig hel och ren även om det också är en klar hygienfaktor. Det jag nu vill lyfta är de hygienfaktorer som gör att livet funkar såsom mat, sömn, sociala sammanhang osv. Det finns också gyllene hygienfaktorer som gör att livet, både till vardag och fest, blir så mycket mer som man önskar. Jag tänker att det finns hygienfaktorer som är kända för oss och så finns det hygienfaktorer som för oss ännu är dolda. Genom att metoda, jobba systematiskt med din utveckling, kan du snabbare komma i kontakt med också det inte ännu kända. Gör det själv eller anlita en coach du känner förtroende för.
Övningen jag vill dela är:
1.  Tänk tillbaka på en händelse där du lyckades bra (eller okej) med det du önskade åstadkomma. Det hände säkert en dag som var en bra dag. Hur såg just den dagen ut? Hur startade dagen? Hade du förberett dagen eller dig själv inför dagen på något sätt? Hände något särskilt? Hur hanterade du i så fall det som hände? Hur kände du det för dig själv efteråt?
2.  Lista hygienfaktorerna, de underliggande faktorerna, som var positiva den dagen. De hygienfaktorer som understödde det du önskade (det kan röra områden som t ex sömn, mat, stöd utifrån, självbild, förberedelse osv).
3.  Vilka fler hygienfaktorer kan du hitta i ditt liv?
4.  Hur skulle dina dagar kunna se ut om alla eller många av dina hygienfaktorer var ”på plats”?
5.  Hur skulle du känna dig då? Vem skulle du då vara? Vem skulle du kunna bli?
6.  Hur kan du ”bädda” för att du har fler av hygienfaktorerna uppfyllda oftare?
7.  Finns det något litet eller enkelt du kan göra redan idag direkt för att få fler av dina hygienfaktorer uppfyllda?
#metoda #hygienfaktorer #attmetoda #maslowsbehovstrappa
This error message is only visible to WordPress admins

Warning: The account for attmetoda needs to be reconnected.
Due to Instagram platform changes on March 31, 2020, this Instagram account needs to be reconnected to allow the feed to continue updating. Reconnect on plugin Settings page

facebook

instagram

08-730 31 90
(kontakt för coaching)

info@metoda.se