På metoda är vi särskilt vassa på utveckling och kreativitet. Vi hjälper er med era dilemman, eller när ni kört fast och vi hjälper er när ni vill nå nästa nivå. Upptäck också metodas egen skatt av verktyg, arbetsmaterial och litteratur för utveckling.

”Bottnarna i Metodas verktyg är fler än man luras att tro. Tack vare enkelheten är de inte förbehållna några få, utan alla har möjlighet att utvecklas med hjälp av de olika verktygslådorna. Tack för alla ”Heureka”- ögonblick!”

Goda resultat med coaching

– sju gånger pengarna, enligt Forbes.

Metoda coachar ledare, chefer och medarbetare både via företagscoching och privat coaching. Vi erbjuder skräddarsydd ledarskapsutveckling med hjälp av coaching och våra egna verktyg. Vill du jobba på egen hand – upptäck våra böcker och verktyg inom ledarskapsträning, personlig utveckling och verksamhetsutveckling. Ring för att boka coaching.

Vi hjälper verksamheter, ledare och medarbetare att snabbare och enklare nå sina mål genom att kombinera verksamhetsutveckling och personlig utveckling. Det får ofta till följd trevligare arbetsplats, gladare personal, effektivare team, svarta siffor och nöjda kunder. Just nu tar vi oss bara an uppdrag inom coaching. Är det dags för nästa steg i din utveckling? Kontakta oss.

 
PÅFYLLNAD Hur fyller du på din energi? Gör du d PÅFYLLNAD Hur fyller du på din energi? Gör du det i tid eller väntar du ibland för länge? Av vad blir du glad? När märker du ett lyckorus? Hur kan du få mer glimtar av det?
2020 Nytt år igen. Denna gång med 366 blanka sid 2020 Nytt år igen. Denna gång med 366 blanka sidor att fylla. Det är din egen bok. Vad vill du fylla dina sidor med? Vilka kapitel bör finnas med? Vad vill du ska stå i sammanfattningen?
Gott nytt år - ditt år att fylla.
Din bok om 2019 är till ända. Vad gjorde du rikt Din bok om 2019 är till ända. Vad gjorde du riktigt bra under året som gått? Vad ska du fortsätta med? Är det något du mår bättre av om du slutar upp med? Om du skulle göra en liten, liten förändring redan nu - vad skulle det kunna vara? Hur kommer  den förändringen att märkas på dig?
POSSIBILIST Jag vill introducera begreppet att var POSSIBILIST Jag vill introducera begreppet att vara en possibilist (eng. possibility). Många talar om att tänka positivt, det är inte alltid så enkelt och en gör så gott en kan. Men vi kan alla sträva efter att vara possibilister. Utifrån hur det ser ut, vad jag har osv. Vilka möjliga positiva scenarion har jag framför mig. Att välja det halvfulla glaset och vända det halvtomma ryggen.
EN BRA START PÅ DAGEN – KÄNN DINA HYGIENFAKTOR EN BRA START PÅ DAGEN – KÄNN DINA HYGIENFAKTORER Ju fler av dina hygienfaktorer du känner till ju lättare är det att skapa sig själv en bra dag. Med hygienfaktorer menar jag inte bara att duscha och att hålla sig hel och ren även om det också är en klar hygienfaktor. Det jag nu vill lyfta är de hygienfaktorer som gör att livet funkar såsom mat, sömn, sociala sammanhang osv. Det finns också gyllene hygienfaktorer som gör att livet, både till vardag och fest, blir så mycket mer som man önskar. Jag tänker att det finns hygienfaktorer som är kända för oss och så finns det hygienfaktorer som för oss ännu är dolda. Genom att metoda, jobba systematiskt med din utveckling, kan du snabbare komma i kontakt med också det inte ännu kända. Gör det själv eller anlita en coach du känner förtroende för.
Övningen jag vill dela är:
1.  Tänk tillbaka på en händelse där du lyckades bra (eller okej) med det du önskade åstadkomma. Det hände säkert en dag som var en bra dag. Hur såg just den dagen ut? Hur startade dagen? Hade du förberett dagen eller dig själv inför dagen på något sätt? Hände något särskilt? Hur hanterade du i så fall det som hände? Hur kände du det för dig själv efteråt?
2.  Lista hygienfaktorerna, de underliggande faktorerna, som var positiva den dagen. De hygienfaktorer som understödde det du önskade (det kan röra områden som t ex sömn, mat, stöd utifrån, självbild, förberedelse osv).
3.  Vilka fler hygienfaktorer kan du hitta i ditt liv?
4.  Hur skulle dina dagar kunna se ut om alla eller många av dina hygienfaktorer var ”på plats”?
5.  Hur skulle du känna dig då? Vem skulle du då vara? Vem skulle du kunna bli?
6.  Hur kan du ”bädda” för att du har fler av hygienfaktorerna uppfyllda oftare?
7.  Finns det något litet eller enkelt du kan göra redan idag direkt för att få fler av dina hygienfaktorer uppfyllda?
#metoda #hygienfaktorer #attmetoda #maslowsbehovstrappa
Omfamnar dagens uppdrag. Idag på piratdagen gäll Omfamnar dagens uppdrag. Idag på piratdagen gäller lönekörning, avstämningsmöte och bokslut. Vad behöver man göra för att välkomna sin dag? Hur ser din dag ut?
”Ta alltid ut lyckan i förskott. Det värsta so ”Ta alltid ut lyckan i förskott. Det värsta som kan hända är att du varit lycklig i onödan.” sagt av okänd.
1. FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING – Inte rocket sci 1. FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING – Inte rocket science – även om det ofta kan verka så. Du har säkert hört att han eller hon är en oslipad diamant och att man ska sträva mot att uppnå sin fulla potential. Diamanter och potential. Stora ord. Mitt sätt att se på världen är att vi alla är mer eller mindre oslipade diamanter som kan lära oss nästan allt vi drömmer om. Vi kan alla nå vår fulla potential. Vem skulle du vara då? Jag menar givetvis inte att vi alla kan bli musikstjärnor eller elitidrottare men vi kan alla bli bättre på det vi vill utvecklas i. Alla kan nå längre och alla kan utvecklas, om vi vill. Viljan och förutsättningarna är A och O. För att orka hela vägen och hålla kvar viljan hela tiden bör stegen mot det nya vara lagom stora. Lagom stora för just dig. Börja med det lilla steget. Myrsteget. Vad är ett myrsteg för dig? Ta till exempel klimatfrågan. När vi pratar om klimatfrågan, att vi måste skärpa oss, vi måste göra annorlunda så kan det vara svårt att veta hur man själv kan bidra. För hur ska lilla jag kunna hindra att medeltemperaturen stiger? Men när frågan delas upp i små steg och om vi dessutom individanpassar stegen så kan alla göra något. Någon kan till exempel ta bilen lite färre gånger, någon kan källsortera bättre, någon kan laga ett trasigt byxknä istället för att slänga och köpa nytt. Vilket är det första lilla steget du kan ta för att du ska nå din fulla potential? ”Om det är rätt så är det lätt och om det är lätt så är det rätt.” Citat av Kay Pollak. Gör det lätt. Nu kör vi! Myrsteg är smart. Mitt första är detta inlägg. Vilket är ditt första myrsteg?
This error message is only visible to WordPress admins

Warning: The account for attmetoda needs to be reconnected.
Due to Instagram platform changes on March 2, 2020, this Instagram account needs to be reconnected to allow the feed to continue updating. Reconnect on plugin Settings page

facebook

instagram

08-730 31 90

info@metoda.se