Vill du öka din självinsikt, din självkänsla och ditt självförtroende?

Vill du bli mer kreativ och samtidigt bli mer effektiv?

Vill du bli en bättre ledare?

Om Metoda

Vi vill vi arbeta för att göra världen till en bättre plats. En plats där allt fler metodar (arbetar medvetet och systematiskt med utveckling). Vi stöttar, hjälper och faciliterar i den processen. Antingen genom korttidsuppdrag, uppdrag kring ledarskapsutveckling, eget ledarskap eller ledarskap gentemot andra, och verksamhetsutveckling. Metoda har en lång tradition av att arbeta med förändring och att skapa verktyg och övningar som leder till utveckling. Lena Börjeson, som är författare till ett 80-tal titlar, startade Metoda 1987 tillsammans med Klas Gustavii som arbetade med kvalitetssäkring i apoteksvärlden. 1992 började Sofia Lisiderius att arbeta med Metoda och sedan 2010 äger och driver Sofia företaget.

Idag fokuserar Metoda extra mycket på personlig utveckling, ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling med syftet att göra världen till en lite bättre plats – för några eller för många.

Metoda arbetar utifrån ICF:s riktlinjer.

Sofia Lisiderius Gustavii

Sofia delar sin tid mellan att coacha, driva verksamheten på Vängåvan och sina andra utvecklingsprojekt. Det är viktigt att lägga sin tid på det man anser är viktigt i livet, och kul – är mottot. 

Coaching är ett mycket kraftfullt verktyg och alla som vill kan oftast se en snabbare egen utveckling tillsammans med rätt coach. 

Vängåvan är en lokal aktör med uppdrag att erbjuda en meningsfull fritid för boendes eller vistandes på Essingeöarna. Här finns bland annat fritids för mellanstadiebarn, ungdomsverksamhet, körverksamhet för vuxna, bytesbod mm. Sofia har också initierat nätverket Verksam på Essingeöarna, FB-gruppen Essingenytt – vad händer på Essingen och är initiativtagare och drivande i Essingedagarna.

Metoda ägs och drivs av Sofia Lisiderius. Där är hon verksam med uppdrag kring att hjälpa företag och organisationer med verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling, ofta med stort fokus på HR och coaching.  

Sofia har många års erfarenhet av ledande funktioner i mindre och medelstora företag med fokus på HR, verksamhetsutveckling och ekonomifrågor. Branscherna sträcker sig sig mellan verksamheter såsom restaurang, inredning och homestyling, IT, omsorgsföretag och sociala företag. Hon är fil.kand. statsvetare och nationalekonom från Stockholms Universitet och IEP – Bordeaux Science PO. 

facebook

instagram

0709 - 324 115

info@metoda.se