Vill du öka din självinsikt, din självkänsla och ditt självförtroende?

Vill du bli mer kreativ och samtidigt bli mer effektiv?

Vill du bli en bättre ledare?

Coaching

Vill du snabbare nå dina mål? Vill du ha tydligare mål? Att ha en egen coach som coachar just dig i din personliga utveckling har visat sig vara mycket effektivt. Coaching är ett utmärkt verktyg för den som vill utvecklas både karriärmässigt, som ledare och som människa.

Vi erbjuder coaching för både företag (chefer och medarbetare) och för privatpersoner.

Coaching – när passar coaching

Ibland vet man exakt vad man vill – men lyckas inte nå dit. Ibland vet man att man önskar en förändring – men inte exakt till vad. Coaching passar i förändringsskeden och förändringsprocesser, för både enskilda och grupper. Coaching är också ett vanligt verktyg vid stresshantering, time-management och för att hantera effektivitet (effektivitetsbrister). Annan typ av coaching är karriär- och jobbcoaching. Coaching passar också när man; önskar utveckla sitt ledarskap, personlig utveckling, grupputveckling, utveckla sin par- eller familjerelation, kört fast eller helt enkelt länge har önskat förändring men inte lyckats.

Att bli coachad är kul, spännande och utvecklande. Coaching kan också upplevas utmanande, men resultaten av coachingen visar sig snart eftersom målbilden är tydlig och positivt formulerad. Vanligt är att både självkänsla och självförtroende ökar vid coaching samtidigt som den coachade tränar upp sin förmåga att framgent coacha både sig själv och andra. Coaching ger helt enkelt en positiv spiral och ringar på vattnet.

Coaching är en samtalsteknik, enligt många en effektiv sådan, som går ut på att hjälpa en person eller en grupp att bli mer aktiv och att mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. I coaching är det alltid den coachades agenda som styr. Coaching kan användas i de flesta situationer där man vill åstadkomma förändring och görs så med snabba, bra och varaktiga resultat. Förutom coaching kan vi erbjuda, om du så önskar, rådgivning eller mentorskap.

Vart och hur?

  • Hos er eller hos oss: Stora Essingen, Kungsholmen
  • Telefon eller skype

Intresserad av coaching?

Kontakta oss för mer information eller ett första förutsättningslöst möte. info@metoda.se.

Coachingprocessen

  1. Ett coachingsamtal hos oss börjar alltid med att definiera nuläge och önskat läge – målet.
  2. Under coachingen jobbar den coachade, med hjälp av coachen, med att hitta en strategi för att förflytta sig från nuläget till målet. Coachen är den coachades sparringpartner som hjälper denne att sortera visioner och drömmar, sätta mål och planera framåt.
  3. Att blir coachad är kul, spännande och utvecklande. Det kan också vara utmanande och upplevas svårare ibland, men resultaten av coachingen visar sig snart eftersom målbilden är positiv och tydlig. Vanligt är att både självkänsla och självförtroende ökar med coaching samtidigt som den coachade tränar upp sin förmåga att framgent coacha både sig själv och andra. Coaching ger helt enkelt en positiv spiral och ringar på vattnet.

facebook

instagram

08-730 31 90

info@metoda.se