Vill du öka din självinsikt, din självkänsla och ditt självförtroende?

Vill du bli mer kreativ och samtidigt bli mer effektiv?

Vill du bli en bättre ledare?

Coaching – effektivt verktyg för att nå och sätta mål

Det är vanligt är att både självkänsla och självförtroende ökar med coaching samtidigt som den coachade tränar upp sin förmåga att framgent coacha både sig själv och andra. Coaching ger helt enkelt en positiv spiral och ringar på vattnet.

Vill du snabbare nå dina mål? Vill du ha tydligare mål? Att ha en egen coach som coachar just dig i din personliga utveckling har visat sig vara mycket effektivt. Coaching är ett utmärkt verktyg för den som vill utvecklas både karriärmässigt, som ledare och som människa. Det är vanligt är att både självkänsla och självförtroende ökar med coaching samtidigt som den coachade tränar upp sin förmåga att framgent coacha både sig själv och andra. Coaching ger helt enkelt en positiv spiral och ringar på vattnet.

Vi erbjuder coaching för både företag (chefer och medarbetare) och för privatpersoner. Kontakta oss så tittar vi på vad som kan passa er. info@metoda.se

När passar coaching?

Ibland vet man exakt vad man vill – men lyckas inte nå dit. Ibland vet man att man önskar en förändring – men inte exakt till vad. Coaching passar i förändringsskeden och förändringsprocesser, för både enskilda och grupper. Coaching är också ett vanligt verktyg vid stresshantering, time-management och för att hantera effektivitet (effektivitetsbrister). Annan typ av coaching är karriär- och jobbcoaching. Coaching passar också när man; önskar utveckla sitt ledarskap, personlig utveckling, grupputveckling, utveckla sin par- eller familjerelation, kört fast eller helt enkelt länge har önskat förändring men inte lyckats.

Att bli coachad är kul, spännande och utvecklande. Coaching kan också upplevas utmanande, men resultaten av coachingen visar sig snart eftersom målbilden är tydlig och positivt formulerad. Vanligt är att både självkänsla och självförtroende ökar vid coaching samtidigt som den coachade tränar upp sin förmåga att framgent coacha både sig själv och andra. Coaching ger helt enkelt en positiv spiral och ringar på vattnet.

Coaching är en samtalsteknik, enligt många en effektiv sådan, som går ut på att hjälpa en person eller en grupp att bli mer aktiv och att mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. I coaching är det alltid den coachades agenda som styr. Coaching kan användas i de flesta situationer där man vill åstadkomma förändring och görs så med snabba, bra och varaktiga resultat. Förutom coaching kan vi erbjuda, om du så önskar, rådgivning eller mentorskap.

Vart och hur?

  • Enstaka samtal eller en samtalsserie. Vanligt är 6-10 coachingsamtal i en serie. 
  • Zoom, Teams eller telefon
  • Hos er eller hos oss: Stora Essingen, Kungsholmen, Stockholm

Intresserad av coaching?

Kontakta oss för mer information eller ett första kostnadsfritt förutsättningslöst möte. info@metoda.se 

Pris 750 kr, ink moms, per coachingsamtal via zoom eller telefon. Bokar du 12 samtal eller fler så får du 20 % rabatt (kan inte kombineras med andra erbjudanden). Betalning via faktura eller swish. Om det gäller stressförebyggande åtgärder kan friskvårdsbidrag användas.

Coachingen

Coachingsamtalet består av tre delar: *klienten – huvudpersonen (den coachade) *coachen (välj en bra sådan) *processen – tid, träning och reflektion.

Coaching är en kraftfull metod och lösningsfokuserad teknik som framhäver styrkor och får individer och grupper att använda sina förmågor på bästa möjliga sätt. Genom rätt frågor får du och din verksamhet möjlighet att skapa framgång, hållbarhet och fokus.

Coaching för privatpersoner: Coaching leder alltid till ökad självförståelse och insikt – vad man gör med denna insikt väljer man själv. Ibland skaver det, ibland kommer man inte dit man vill, ibland är det frustrerande att inte veta vart man vill. Då är coaching ett ypperligt tillfälle att sortera i sina egna tankar och önskningar.

Coaching för chefer och ledare: Ju tydligare du är i ditt eget ledarskap (självledarskapet) ju lättare kommer det att vara för att vara ledare för din grupp. Coaching utgår ifrån att drivkrafter och värderingar ökar medarbetarens motivation och engagemang vilket all forskning tyder på leder till ökade resultat. Genom ett stärkt personligt ledarskap lär du dig gå från tanke till handling och får nyckeln till livslångt lärande.

Att bli coachad är kul, spännande och utvecklande. Coachingen bör vara utmanande och utvecklande. Coachen är den coachades teamkompis och sparringpartner som hjälper denne att sortera visioner och drömmar, sätta mål och planera framåt. Under coachingen fokuserar den coachade, med hjälp av coachen, med att hitta en strategi för att förflytta sig från sitt nuläget mot det uppsatta målet. Oftast visar sig resultaten av coachingen snart eftersom målbilden alltid är positiv och tydlig.

facebook

instagram

0709 - 324 115

info@metoda.se