Vill du öka din självinsikt, din självkänsla och ditt självförtroende?

Vill du bli mer kreativ och samtidigt bli mer effektiv?

Vill du bli en bättre ledare?

Organisationsutveckling

Metoda är konsulter som arbetar mot medelstora och små företag inom frågor rörande organisationsutveckling. Frågor kring ledarskap, grupp och team, coaching och HR-frågor. Vi anordnar öppna seminarier och har utför skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer.

 

Förlag

Metodas förlag ger ut verktyg och annan bra litteratur i ledarskap, coaching, projektledning, mötesteknik, grupp- och teamutveckling, kreativa metoder, personlig utveckling, livs- och karriärplanering mm.

Sofia Lisiderius Gustavii
Organisationskonsult och ekonom

Metoda
Telefon: 08-730 31 90, Mobil: 0709-324 115
E-post: sofia@metoda.se

Specialitet
Chefsstöd och coaching, föreläsningar och workshops, framtagning av skräddarsydda arbetsmaterial och skrifter för enskilda och grupper.

Metoda
EMCC Sweden
Damernas skrivbyrå
Söker du föreläsare? Läs i vår folder vad vi har att erbjuda!

EMCC

European Mentoring & Coaching Council (EMCC) www.emcc-sweden.se
EMCC är en öppen organisation som bildades i England 1992 och som strävar efter att samla alla som på olika sätt arbetar med mentorskap och coaching och som är intresserade av att verka för branschens kvalitet och utveckling. EMCC vänder sig till alla som erbjuder tjänster inom mentorskap och coachning inklusive utbildning och handledning samt forskare inom området och köpare av tjänster från mentorer och coacher. EMCC är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation.

EMCC har f.n. cirka 1,000 medlemmar från 17 europeiska och 6 länder utanför Europa. Det finns f.n. lokala föreningar i 6 europeiska länder – däribland Sverige.
EMCC hävdar uppfattningen att mentorskap och coachning är en professionell yrkesutövning och att alla som köper dessa tjänster ska kunna förvänta sig professionell yrkesutövning från utövande mentorer och coacher i Europa. Maila till lb@metoda.se för mer information.

 

Nätverk

Metoda Konsulter

Metoda Konsulter leds av Sofia Lisiderius Gustavii. Specialområden är kreativa arbetsmetoder, ledarutveckling, teambuilding och personlig utveckling.

Metoda driver även ett förlag där inriktningen är litteratur och verktyg inom HR-området. Metoda är också medlem i Metodagruppen. Ett nätverk med 10 konsulter som bedriver gemensam kompetensutveckling. Se nedan.

Metoda – se folder

Metoda består av konsulter som aktivt samarbetar, för kundens bästa. De konsulter som arbetar med ledarutveckling, grupputveckling mm nedan, har alla genomgått handledarträning, samt träning i koncept från Metoda och är licensierade i Metodas verktyg, genom Lena Börjeson, managementkonsult CMC.

Gruppen ses regelbundet, för ajourhållning och utveckling av kompetens, samt driver vissa gemensamma projekt av utvecklingskaraktär.

Samtliga har god skicklighet i handledning och även egna specialitéer, läs mer nedan. Vid större projekt kan gruppen erbjuda skräddarsytt stöd till kund, vid exempelvis organisationsförändringar, genomförande av omfattande utbildningsinsatser mm.

Damernas skrivbyrå

Behöver du hjälp med orden?
Vill du ha hjälp att nå ut med ditt budskap?
Vi klär dina budskap i lätt och lustfylld läsform!

Den som står bakom Damernas skrivbyrå är Jane Bergstedt, som nu frilansar efter många produktiva år som reporter på tidningen Chef.

Textcoachning och författarstöd
Jane kan hjälpa dig och din organisation med alla typer av skriv- och författarstöd. Det innebär exempelvis textcoachning och språkgranskning för dig som skriver i jobbet, men också medverka som författare i hela kedjan från idé ill tryckt publikation.

Exempel på jobb

  • Redigering och språkgranskning m m
  • Intervjuer och utredningar
  • Utbildningsmaterial och dokumentation av seminarier
  • Nyhetsbrev, interna och externa
  • Redaktör för handböcker
  • Jubileumsböcker
  • Skrivarkurser

Jane Bergstedt
Frilansjournalist och skrivarpedagog

Telefon: 08/23 87 87, mobil: 070 – 87 87 700
E-post: jane@janebergstedt.se
Hemsida: www.janebergstedt.se, www.blakontoret.se

Specialitet
Textcoachning, språkgranskning, reportage, intervjuer, rapporter

08-730 31 90

info@metoda.se
08-730 31 90