Vill du öka din självinsikt, din självkänsla och ditt självförtroende?

Vill du bli mer kreativ och samtidigt bli mer effektiv?

Vill du bli en bättre ledare?

Om Metoda

Affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa dig som kund att nå dina mål och skapa goda resultat och lönsamma affärer. Det gör vi genom skräddarsydda konsulttjänster samt utgivning av inspirerande böcker och verktyg.

Våra uppdragsgivare väljer oss som samarbetspartner för att få tillgång till vår långa erfarenhet av utvecklingsarbete. Vi delar med oss av våra kunskaper i metodik, tar tillvara idéer och kompetens i företaget och hjälper våra kunder med praktiskt projektstöd.

Kvalitetssyn

  • Vi gör gemensam sak med kundens behovs- och målförtydligande och strävar efter att uppdragen ska bli till god nytta för kunden.
  • Vi arbetar praktiskt och med god teori samt tillämpar metoder för utveckling av gruppens kreativitet och kompetens.
  • Vi uppskattar uppdrag som möjliggör ett över tiden längre samarbete, där vi kan ge kunden fortlöpande stöd och följa förändringsarbetet. Uppdragen dokumenteras och följs upp tillsammans med kunden.
  • Metoda konsulter tillämpar i övrigt de branschrekommendationer och etiska regler som fastställts av SMK, branschföreningen för svenska managementkonsulter, se www.samc.se. Sofia Lisiderius Gustavii är även medlem i EMCC Sweden, och följer föreningens etiska regler, se www.emcc-sweden.se.

Tjänster och kunder

  • Kvalificerad rådgivning kreativa arbetsmetoder
  • Medverkan i konstruktion av kvalitetssystem, kvalitetschef att hyra
  • Ledarutveckling och teambuilding
  • Personlig utveckling, mentorskap & coaching
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Projektstöd

Till våra uppdragsgivare hör företag, kommuner, landsting och myndigheter.

Huvudkonsult på Metoda konsulter AB är Sofia Lisiderius Gustavii. Hon har tjugo års erfarenhet som ledare i små och medelstora företag, från operativt arbete, ledningsgruppsarbete och styrelsearbete. För henne är det viktigt att företagets ekonomi och management samsas med ett gott HR-arbete.

Historik

Metoda erbjuder sedan starten 1982 konsulttjänster inom området HR, ledarskap och kommunikation. Metoda har också ett stort utbud av litteratur och verktyg inom coaching, kommunikation, ledarskap och personlig utveckling. Metoda grundades av Lena Börjeson 1982 och drivs idag av Sofia Lisiderius Gustavii. Sofia Lisiderius Gustavii har sedan 1992 arbetat med Metoda som organisationskonsult och författare inom bland annat coaching, ledarskap- och grupputveckling.
Vi på Metoda sätter alltid kunden i centrum och skräddarsyr alla uppdrag.

Kontakt

Kontaktformulär
reCAPTCHA

08-730 31 90

info@metoda.se
08-730 31 90