Konsulttjänster

 

Organisationsutveckling

Metoda är konsulter som arbetar mot medelstora och små företag inom frågor rörande organisationsutveckling. Frågor kring ledarskap, grupp och team, coaching och HR-frågor. Vi anordnar öppna seminarier och har utför skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer.

 

Förlag

Metodas förlag ger ut verktyg och annan bra litteratur i ledarskap, coaching, projektledning, mötesteknik, grupp- och teamutveckling, kreativa metoder, personlig utveckling, livs- och karriärplanering mm.

 

 

 

Sofia Lisiderius Gustavii

Organisationskonsult och ekonom

Metoda konsulter AB

tfn: 08-730 31 90, Mobil: 0709-324 115

e-post: sofia@metoda.se

Specialitet

Chefsstöd och coaching, föreläsningar och workshops, framtagning av skräddarsydda arbetsmaterial och skrifter för enskilda och grupper

 

 

 

 

 

 

 

Metoda gruppen 
EMCC Sweden

Damernas skrivbyrå

Söker du föreläsare? Läs i vår folder vad vi har att erbjuda!

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Nätverk 


Metoda Konsulter AB


Metoda Konsulter leds av Sofia Lisiderius Gustavii. Specialområden är kreativa arbetsmetoder, ledarutveckling, teambuilding och personlig utveckling.
Metoda driver även ett förlag där inriktningen är litteratur och verktyg inom HR-området.  Metoda är också  medlem i Metodagruppen. Ett nätverk med 10 konsulter som bedriver gemensam kompetensutveckling. Se nedan.

 

Metoda-gruppen - se folder


Metoda-gruppen består av konsulter som aktivt samarbetar, för kundens bästa. De konsulter som arbetar med ledarutveckling, grupputveckling mm nedan, har alla genomgått handledarträning, samt träning i koncept från Metoda och är licensierade i Metodas verktyg, genom Lena Börjeson, managementkonsult CMC.
Gruppen ses regelbundet, för ajourhållning och utveckling av kompetens, samt driver vissa gemensamma projekt av utvecklingskaraktär.

Samtliga har god skicklighet i handledning och även egna specialitéer, läs mer nedan. Vid större projekt kan gruppen erbjuda skräddarsytt stöd till kund, vid exempelvis organisationsförändringar, genomförande av omfattande utbildningsinsatser mm.

 


Medlemmar i Metodagruppen
:

 

Sofia Lisiderius Gustavii

Organisationskonsult och ekonom

Metoda konsulter AB

tfn: 08-730 31 90, Mobil: 0709-324 115

e-post: sofia@metoda.se

hemsida: www.metoda.se

Specialitet

Chefsstöd och coaching, föreläsningar och workshops, framtagning av skräddarsydda arbetsmaterial och skrifter för enskilda och grupper

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lasse Frisk

Organisations- och utbildningskonsult
Vascaia AB

tfn:  070-415 45 13 
e-post: lasse@lassefrisk.se
hemsida: www.lassefrisk.se

Specialitet

Bättre chef och ledare, bättre grupp och team, bättre möten och presentationer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lena Hammarbäck

Leg psykolog och organisationskonsult
Vindrosen Konsult AB
tfn:  08-540 683 86 , mobil:  0704-97 19 07 
e-post: lena.hammarback@arbetslivspsykologen.com
hemsida: www.arbetslivspsykologen.com

Specialitet
Organisations- lednings och grupputveckling, coaching, psykosocial arbetsmiljö,

stresshantering, kris- och konflikthantering

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ann-Margreth Thornberg

Organisationskonsult och socionom

New Level AB
mobil  0733-94 05 16 
e-post: ann-margreth.newlevel@bredband.net
hemsida: www.newlevel-stockholm.com

Specialitet
Affärs- och organisationsutveckling, ledar- och grupputveckling, chefsstöd och coaching
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Åsa Gustavii

Certifierad handledare i Radical Collaboration
mobil:  0762-594 520 
e-post: agustavii@yahoo.se

hemsida: www.hangmattan.spaces.live.com

Specialitet
Utveckling av personen, gruppen och mötet genom processhandledning och frigörande pedagogik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Helene Chirgwin

Personalvetare och arbetslivskonsult
e-post: helene@pa-artners.se
hemsida: www.pa-artners.se

Specialitet
Föreläsningar och workshops, chefsstöd, grupputveckling, psykosocial arbetsmiljö
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erland Gurman

Senior advisor
tfn  08-28 54 83 , fax,  08-28 54 83 , mobil:  0705-54 31 31 
e-post: erland.gurman@fristaden.se

Specialitet
Verksamhets- och kvalitetsutveckling, skräddarsydda utbildningshäften, rådgivning/mentorskap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


EMCC
European Mentoring & Coaching Council (EMCC) www.emcc-sweden.se
EMCC är en öppen organisation som bildades i England 1992 och som strävar efter att samla alla som på olika sätt arbetar med mentorskap och coaching och som är intresserade av att verka för branschens kvalitet och utveckling. EMCC vänder sig till alla som erbjuder tjänster inom mentorskap och coachning inklusive utbildning och handledning samt forskare inom området och köpare av tjänster från mentorer och coacher. EMCC är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation.


EMCC har f.n. cirka 1,000 medlemmar från 17 europeiska och 6 länder utanför Europa. Det finns f.n. lokala föreningar i 6 europeiska länder – däribland Sverige.

EMCC hävdar uppfattningen att mentorskap och coachning är en professionell yrkesutövning och att alla som köper dessa tjänster ska kunna förvänta sig professionell yrkesutövning från utövande mentorer och coacher i Europa. Maila till lb@metoda.se för mer information.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Damernas skrivbyrå


Behöver du hjälp med orden?

Vill du ha hjälp att nå ut med ditt budskap?

Vi klär dina budskap i lätt och lustfylld läsform!

 

Den som står bakom Damernas skrivbyrå är Jane Bergstedt, som nu frilansar efter många produktiva år som reporter på tidningen Chef. 

Textcoachning och författarstöd

Jane kan hjälpa dig och din organisation med alla typer av skriv- och författarstöd. Det innebär exempelvis textcoachning och språkgranskning för dig som skriver i jobbet, men också medverka som författare i hela kedjan från idé ill tryckt publikation.

 

Exempel på jobb 

-  redigering och språkgranskning m m
-  intervjuer och utredningar

-  utbildningsmaterial och dokumentation av seminarier

-  nyhetsbrev, interna och externa

-  redaktör för handböcker
-  jubileumsböcker

-  skrivarkurser

 

 

Jane Bergstedt

Frilansjournalist och skrivarpedagog

tfn  08/23 87 87  mobil  070 – 87 87 700 

e-post: jane@janebergstedt.se

hemsida: www.janebergstedt.se, www.blakontoret.se

Specialitet

Textcoachning, språkgranskning, reportage, intervjuer, rapporter

Coaching
2014-05-21
Vill du prenumerera på Coaching Skills®, vårt nyhetsbrev på engelska? Brevet är gratis men maila din adress till info@metoda.se

Sök på titel, författare eller ISBNMetoda konsulter AB
Essinge högväg 19

112 65 Stockholm

 

08-730 31 90
info@metoda.se